جنکسان نوع: محصولات
نام ژنریک: محلول موضعی مینوکسیدیل اکسترا کامبینیشن  نام تجاری: محلول موضعی جنکسان آی آر 5% دسته دارویی: محرک قوی رویش مو مورد مصرف: درمان آلوپسی آندروژنیک مو